Д.О.О Еуро Старт - Тест 19 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Возило приказано на слици је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 19)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    2.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 4 kW, највеће конструктивне брзине 40 km/h, које има два точка, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 74)

 


    3.

Прикључно возило је приказано на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 130)

 


    4.

Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 19)

 


    5.

Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 48)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 747)

 


    7.

Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 438)

 


    8.

На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 488)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици непрописно гура мопед особа означена бројем

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 640)

 


    10.

У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења светлосног саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 19)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    11.

Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 68)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 118)

 


    13.

Приликом мимоилажења са возилом возач је дужан да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 168)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање колоне возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 218)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 268)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    16.

На аутопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 323)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 418)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 468)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 518)

 


    20.

Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 628)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    21.

За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 632)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 668)

 


    23.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 718)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 20)

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 70)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 122)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 174)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 226)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 278)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици црвено возило:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 330)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 382)

 


    32.

Семафори приказани на слици намењени су за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 434)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 486)

 


    34.

Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији:


    (ВОЗАЧИ - 20)

 


    35.

Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:    (ВОЗАЧИ - 107)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    36.

Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих, односно повређених лица, испитивање возача на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци, помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ВОЗАЧИ - 121)

 


    37.

Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:


    (ВОЗИЛА - 22)

 


    38.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:    (ВОЗИЛА - 88)

 


    39.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 464)

 


    40.

Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 465)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    41.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 458)

 


    42.

На аутопуту    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 694)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак