Д.О.О Еуро Старт - Тест 18 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 18)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 73)

 


    3.

Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 129)

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 18)

 


    5.

Искључење возила из саобраћаја траје:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 47)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    6.

Пешак који гура мопед у саобраћају на путу, који нема тротоар    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 639)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 239)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 288)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 399)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 18)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 67)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 117)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 167)

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 217)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 267)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 322)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици можете:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 417)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 467)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици (трг):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 517)

 


    20.

Кретање возила уназад у тунелу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 143)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    21.

Из возила или са возила на путу животиње је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 619)

 


    22.

Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 667)

 


    23.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 717)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 19)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 69)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 121)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 173)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 225)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 277)

 


    30.

Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 329)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 381)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 433)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 485)

 


    34.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 19)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 106)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    36.

Знак за обележавање возила којим се врши организован превоз деце је означен бројем:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 44)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:    (ВОЗИЛА - 21)

 


    38.

У случају застоја саобраћаја на путу са физичким одвојеним коловозним тракама, возачи су увек дужни да заузимањем положаја уз десну, односно леву ивицу саобраћајне траке, оставе слободан простор намењен да у случају потребе омогуће пролаз    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 96)

 


    39.

Ознака на коловозу приказана на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 355)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:    (ВОЗИЛА - 188)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    41.

Ознака на коловозу приказана на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 360)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА 496)

 


    43.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 459)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак