Д.О.О Еуро Старт - Тест 17 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 17)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 72)

 


    3.

Мотокултиватор је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 128)

 


    4.

Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 17)

 


    5.

Ако је разлог за искључење возила настао на делу пута где ће оно ометати, односно угрожавати безбедност саобраћаја:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 46)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    6.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 90)

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 251)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 138)

 


    9.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 17)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    11.

Возач који намерава да изврши радњу возилом у саобраћају сме:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 66)

 


    12.

На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 116)

 


    13.

У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 166)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 216)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, возачу црвеног возила претицање возила у левој саобраћајној траци:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 266)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    16.

Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 416)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 466)

 


    18.

На трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 516)

 


    19.

Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 193)

 


    20.

Прикључно возило у саобраћају на путу смеју да вуку:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 618)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге када је уређај за затварање саобраћаја почео да се спушта возач:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 666)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 716)

 


    23.

Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 630)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 18)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 68)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 120)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 172)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 224)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 276)

 


    30.

Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 328)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 380)

 


    32.

Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација, на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 432)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 484)

 


    34.

За време управљања моторним возилом, односно скупом возила, возач код себе:    (ВОЗАЧИ - 18)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 105)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    36.

Након обављеног увиђаја саобраћајне незгоде, возач, односно власник возила, дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 123)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:    (ВОЗИЛА - 20)

 


    38.

У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

    (ПРАВИЛА 443)

 


    39.

За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА 633)

 


    40.

На месту на коме би заустављено, односно паркирано возило, угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака:
    (ПРАВИЛА 446)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА 493)

 


    42.

Ознакама на коловозу се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 303)

 


    43.

Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 308)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак