Д.О.О Еуро Старт - Тест 16 за "А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 16)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 71)

 


    3.

Возило је прикључно ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 127)

 


    4.

Трошкове премештања возила којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 16)

 


    5.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 169)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 39)

 


    7.

Раскрсница је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 157)

 


    8.

Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 635)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 39)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 16)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 65)

 


    12.

Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 115)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 165)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 215)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу плавог возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 265)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 315)

 


    17.

Возач који прилази раскрсници:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 415)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 465)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 515)

 


    20.

Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 629)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    21.

На возаче трамваја одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 616)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 665)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 715)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 17)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 67)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 119)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 171)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 223)

 


    29.

Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 275)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, означена је бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 327)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 379)

 


    32.

Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 431)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 483)

 


    34.

Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?    (ВОЗАЧИ - 17)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 104)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    36.

Након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом учесници у саобраћајној незгоди:
    (ВОЗАЧИ - 124)

 


    37.

Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:    (ВОЗИЛА - 19)

 


    38.

Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 85)

 


    39.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 60)

 


    40.

Возачу који управља возилом након истека рока важења регистрационе налепнице, заштитна мера забране управљања моторним возилом    (ПОСЛЕДИЦЕ 181)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    41.

Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је:    (ПРАВИЛА 49)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 202)

 


    43.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 204)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак