Д.О.О Еуро Старт - Тест 15 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је приказан на сликама број:
(два тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 15)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    2.

Моторно возило, са електричним погоном, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 70)

 


    3.

Моторно возило је мотокултиватор ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 126)

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 15)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 410)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 

    6.

Простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 53)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 95)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Моторно возило, намењено за превоз терета, са електричним погоном, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 4 kW и чија маса износи 500 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 101)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 15)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

 


    12.

Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 114)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 164)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 214)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црног возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 264)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 314)

 


    17.

Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 414)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 464)

 


    19.

На делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама, заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 514)

 


    20.

Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 462)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици, када се возачи мопеда, односно мотоцикала, крећу у групи, на прописан начин се крећу возачи означени бројевима:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 627)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 664)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 714)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 16)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 66)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 118)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 170)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 222)

 


    29.

Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 274)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    30.

Испрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Укрштање са путем са првенством пролаза”, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 326)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 378)

 


    32.

Уређаји за регулисање кретања трамваја:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 430)

 


    33.

Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 482)

 


    34.

Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:    (ВОЗАЧИ - 16)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести:    (ВОЗАЧИ - 103)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    36.

Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:    (ПРАВИЛА 634)

 


    37.

Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач    (ВОЗИЛА - 18)

 


    38.

Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 84)

 


    39.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:    (ВОЗИЛА - 137)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава    (ВОЗИЛА - 185)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


    41.

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од:    (ВОЗИЛА - 213)

 


    42.

Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА 382)

 


    43.

Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 510)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023/511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак