Д.О.О Еуро Старт - Тест 14 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је лице које:
(два тачна одговора):


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 14)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 69)

 


    3.

Трактор је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 125)

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 14)

 


    5.

Ако се возило креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 43)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 107)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Трамвајска баштица је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 158)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Пешачка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 164)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 14)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 63)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, трамвајском баштицом се прописно креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 113)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 163)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 3 претицање возила означеног бројем 2:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 213)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање мотокултиватора:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 263)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возачи возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 413)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 463)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 513)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици бициклистичком траком се креће на прописан начин возач мопеда означен бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 625)

 


    20.

Ако се два или више возача мопеда, односно мотоцикала, крећу у групи на путу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 626)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 663)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 713)

 


    23.

Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 779)

 


    24.

Знакови опасности, по правилу, се постављају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 15)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 65)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 117)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 169)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 221)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 273)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 325)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред светлосног саобраћајног знака, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 377)

 


    32.

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 429)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 481)

 


    34.

Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:    (ВОЗАЧИ - 15)

 


    35.

Возач возила којим се обавља јавни превоз ствари, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 102)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 254)

 


    37.

Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗИЛА - 17)

 


    38.

Светлост главних фарова мора бити:    (ВОЗИЛА - 83)

 


    39.

Светлост показивача правца мора бити:    (ВОЗИЛА - 136)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 14 означава    (ВОЗИЛА - 184)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

На мотоциклима светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa:    (ВОЗИЛА - 98)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да загађује животну средину:


    (ВОЗИЛА - 316)

 


    43.

Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 306)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак