Д.О.О Еуро Старт - Тест 12 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Возач је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 12)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
(два тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 67)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 123)

 


    4.

Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 12)

 


    5.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора):


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 41)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 65)

 


    7.

На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 453)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 240)

 


    10.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 12)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, прописан положај су заузела возила означена бројем:
(два тачна одговора):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 98)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 111)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 161)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 211)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 261)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку траку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 411)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 461)

 


    18.

На пешачкој стази заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 511)

 


    19.

Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА 379)

 


    20.

На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 612)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 661)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом могу се употребљавати само:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 711)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 761)

 


    24.

Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 12)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 63)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 115)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 167)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 219)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 271)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици линија која означава ивицу возне површине коловоза је означена бројевима:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 323)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 375)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 427)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 479)

 


    34.

Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:
    (ВОЗАЧИ - 13)

 


    35.

Возач возила којим се обавља јавни превоз лица, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 100)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 198)

 


    37.

Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 15)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 79)

 


    39.

Стоп светла се укључују при активирању:    (ВОЗИЛА - 134)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:

    (ВОЗИЛА - 182)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-407)

 


    42.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-412)

 


    43.

У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:    (ВОЗИЛА - 340)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак