Д.О.О Еуро Старт - Тест 1 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

 


    2.

Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 56)

 


    3.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 20 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 112)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 1)

 


    5.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 107)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Трамвајска баштица је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 158)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Пешачка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 164)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 1)

 


    10.

Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 49)

 


    11.

На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 100)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 150)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 200)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 250)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 300)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 400)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, возачу црвеног возила паркирање је дозвољено непосредно уз:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 450)

 


    18.

Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 500)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 291)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 381)

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 650)

 


    22.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 700)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 750)

 


    24.

За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 1)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 52)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 104)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 156)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 208)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 260)

 


    30.

Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 312)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 364)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 416)

 


    33.

Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 468)

 


    34.

Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:    (ВОЗАЧИ - 1)

 


    35.

Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:    (ВОЗАЧИ - 85)

 


    36.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А1 сме да управља у саобраћају на путу
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 55)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 1)

 


    38.

Прикључно возило које вуче мопед, односно мотоцикл, не сме бити шире од:    (ВОЗИЛА - 46)

 


    39.

Кочни систем мопеда, односно мотоцикала, мора да оствари функције:    (ВОЗИЛА - 59)

 


    40.

На мопеду, односно мотоциклу на задњој страни возила:    (ВОЗИЛА - 132)

 


    41.

Постојање уређаја за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:    (ВОЗИЛА - 169)

 


    42.

На мопеду није дозвољено превозити дете млађе од    (ВОЗИЛА - 354)

 


    43.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак